trenéři mládeže OFS – trenérský seminář

Dobrý den trenéři.

OFS ve spolupráci GTM v rámci podpory mládežnického fotbalu na našem okrese uspořádá pro mládežnické trenéry 1 denní trenérský kurs COERVER INTRO  1.

V rámci podpory mládežnických trenérů bude OFS přispívat každému trenéru jednorázově na tento seminář (schváleno VV OFS). Cena pro přihlášeného trenéra bude Kč 300,-.

Termín semináře: 6.10.2018 od 9,oo hodin (prezentace od 8,15 hodin)

Místo konání semináře: Poděbrady

teoretická část: Poděbrady, Jeronýmova 1395 (učebna v budově FitClub Evo)

praktická část: areál FK Bohemia Poděbrady

Cena semináře pro přihlášeného trenéra OFS Nymburk činí Kč 300,-

 Přihlásit se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1oROv0VBCIrzhevWkxHAV-i8FIQEnEu5I61nTEfJ3w09G8w/viewform?usp=pp_url

předběžný program kurzu:

http://www.coerver.cz/kurzy-pro-tren/coerver-intro.html

POZOR: kapacita kurzu je omezená. V případě přihlášení většího počtu zájemců vás budeme informovat o dalším postupu.

Roman Myška, sekretář OFS

80 profesionálních trenérů FAČR bude pomáhat malým klubům

11. 9. 2018

80 profesionálních trenérů FAČR bude pomáhat malým klubům

Fotbalová asociace České republiky reaguje na nepříznivý vývoj především v okresním fotbale, který zasáhl celoevropský trend úbytku týmů i hráčů. V jejich řadách začíná působit 80 Grassroots trenérů mládeže (GTM), kteří budou s pomocí k dispozici především klubům na vesnicích a v malých městech.

,,Fotbalová asociace má jasný směr, kterým by se chtěla ubírat. Je třeba vnímat fotbal jako celek, zjednodušeně řečeno, pokud nebude fungovat okresní fotbal, nemůže nám fungovat ani reprezentace. Asociace aktuálně zaměstnává velké množství lidí, blížíme se k číslu 200, kteří mají za úkol dělat fotbal v souvislostech a provázat regionální fotbal s tím profesionálním. Naším soupeřem musí být Belgie, Švýcarsko nebo Rakousko, nesmíme bojovat mezi sebou, ale musíme jít všichni jedním směrem,“představil strategii Fotbalové asociace technický ředitel Michal Prokeš.

V každém ze 76 okresů a 4x v Praze se tak nově objeví trenér zodpovědný především za mládežnický a neprofesionální fotbal, který bude klubům k dispozici s řešením jejich aktuálních problémů, budou hledat cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou základnu klubů, důležitou součástí jejich práce pak bude i vzdělávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. Výrazně tak doplní a podpoří činnost již dlouhá léta fungujících 14 krajských trenérů mládeže FAČR.

,,Okresní trenéři mládeže jsou součástí strategického plánu FAČR, působit jich v ČR bude 80 a doplnili tak všechny projekty a myšlenky, které jsme za poslední roky realizovali. Jejich náplní práce bude komplexní servis pro kluby v jejich okrese tak, abychom společnými silami dokázali být nápomocni v základních patrech fotbalu. Abychom zajistili jednotný přenos myšlenek do klubů, s těmito trenéry jsme opakovaně absolvovali interní školení, a to jak teoretické, tak i praktické, jako bylo například toto ve sportovním centru v Nymburku,“ doplnil Otakar Mestek, vedoucí Grassroots oddělení FAČR.

Kluby se mnohou na tyto krajské a okresní GTM kdykoli obrátit pro radu, inspiraci i pomoc, a to na kontaktech uvedených níže.

Grassroots trenéři mládeže KFS

Grassroots trenéři mládeže OFS

Myška Roman romanmyska@seznam.cz OFS Nymburk

 

Změna u přípravek !!

SK Polaban Nymburk s.r.o. –  odhlášení družstva st. přípravky A. STK upozorňuje kluby hrající soutěž starší přípravka sk. B, že v původním termínu utkání s SK Polaban Nymburk A budou mít volno.
Polaban Nymburk z.s. B – Přihláška do soutěže OFS kategorie ml.přípravka. STK bere na vědomí a zařazuje mužstvo SK Polaban Nymburk z.s. B do skupiny B. Aktuální rozpis soutěže bude zveřejněn v IS FAČR.

financování FAČR pro rok 2018 – upřesňující informace

Dobrý den.

OD 23.8.2018 mají kluby FAČR možnost požádat o finanční podporu pro rok 2018 prostřednictvím IS FAČR – Finanční podpora FAČR pro rok 2018. O způsobu a rozdělení této finanční podpory od FAČR jsme vás informovali emailem a také na stránkách OFS Nymburk dne 22.8.2018. Vzhledem ke skutečnosti, že FAČR změnil pro rok 2018 podmínky (klíč) pro poskytování finanční podpory a vzhledem k  častým dotazům upřesňujeme:

Finanční podpora je rozdělena na dvě části:

  • Přímé financování – úhrada nákladů na rozhodčí a delegáty – všechny kluby
  • Nepřímé financování – podíl na nákladech spolku, fakturace nákladů na FAČR – kluby spadající do některé z kategorií na str. 9 (dokument Financování FAČR 2018)

Pokud se vám po otevření odkazu Finanční podpora FAČR pro rok 2018 zobrazuje následující text „Pro aktuální ročník nemáte v tuto chvíli dostupný žádný dotační program“, znamená to, že obdržíte finanční podporu v roce 2018 formou přímého financování (strana 7 dokumentu Financování FAČR 2018).

 V případě dotazů prosím pište na email nebo volejte.

Za OFS Nymburk

Roman Myška v.r. – sekretář OFS, mobil 734 248 395

info@ofsnymburk.cz