Archiv autora: Radomil Noll

školení licence C

zveřejňujeme nabídku na poslední volná místa ve školení trenérů licence C v Poděbradech (pořádá FAČR společně s TMK Středočeského krajského fotbalového svazu), které proběhne v termínu 20.-21.10.2017. Bližší informace a přihlášku naleznete na níže uvedených odkazech.

http://www.skfs.cz/clanek/skoleni-treneru-c-licence-2010-21102017.html

https://trenink.fotbal.cz/skoleni-treneru-c-licence-podebrady/a6394

kontakt:

Aleš Majer
Lektor FAČR
majer@fotbal.cz
tel: 702 004 385

dotace přes IS FAČR – formuláře a dotazy

Dobrý den.

VV FAČR rozhodl o prodloužení lhůty pro podání žádosti v IS FAČR do 13.10.2017. Do tohoto datumu je nutné alespoň zahájit proces žádosti a celý proces podání žádosti urychleně dokončit.

 

 • do 15.10.2017 je podporovaný (tzn.klub) povinen písemně informovat podporovatele o rozpočtu podpory s % identifikací nákladových položek.

Dostačující bude termín 23.10.2017.  Ohledně tohoto formuláře postupujte následovně:

 • přihlašte se do IS FAČR
 • na úvodní stránce klikněte (otevřete) odkaz Finanční podpora FAČR pro rok 2017
 • klikněte na krok 3 Stav a odeslání žádosti, vyúčtování
 • cca v polovině zobrazené stránky klikněte (otevřete) odkaz Zobrazit detailní vyúčtování příspěvku – otevře se vám formulář do kterého uvedete v Kč předpokládanou výši čerpání podle jednotlivých položek. Jedná se pouze o předběžnou informaci pro FAČR. Konečné vyúčtování budete vyplňovat později, budeme vás informovat. Po vyplnění tohoto formuláře tento formulář opusťte.
 • dále klikněte (otevřete) odkaz Zobrazit celkové vyúčtovánív tomto formuláři jsou automaticky načtena data z formuláře Zobrazit detailní vyúčtování příspěvku, který jste vyplnili jako první. POZOR vlevo nahoře je zelené okénko (odkaz) s názvem odeslat předběžné vyúčtování. Klikněte na tento odkaz.

 

Dále uvádím nejčastější dotazy co kam (do jaké kolonky) vykázat.

pitný režim při utkáních – potraviny

sportovní materiál (míče, mety, rozlišováky, medaile …) – materiálové náklady/jiné

náklady na soustředění (stravování, ubytování) – stravování, ubytování

platby (úhrady faktur) za RO přes IS FAČR – tyto platby nelze uplatnit. Můžete ulatnit pouze platby za rozhodčí při přátelských utkáních, nebo např. při pořádání turnajů – použiteje kolonku Ostatní služby/jiné

dopravné (zejména pokud používáte k dopravě na utkání autobus) – cestovné

 

V případě dotazů prosím pište na email nebo volejte.

 

Za OFS Nymburk        Roman Myška v.r. – sekretář OFS, mobil 734 248 395

info@ofsnymburk.cz

dotace přes IS FAČR – nové info pro kluby

Informace ohledně Rozpočtu podpory s identifikací nákladových položek (doložení do 15.10.0217) – vzor.

1. v IS FAČR si znovu otevřete (zobrazte) Smlouvu o finanční podpoře programu V.
2. nově jsou součástí této smlouvy přílohy č.1 a č.2 a dále vzor rozpočtu podposry s identifikací nákladových položek.

Na základě těchto příloh a vzoru si můžete připravovat potřebné info a podklady.

V případě dotazů piště na email nebo volejte.
Roman Myška, sekretář OFS

dotace přes IS FAČR – informace pro kluby

Věc: Žádosti o dotace přes IS FAČR  

 

Dobrý den.

Jak jistě víte v IS FAČR mají kluby možnost požádat o finanční podporu programu V – členská základna. Řada z vás (klubů) tak již učinila a odeslala žádost ke schválení.

Celá řada klubů však doposud tuto žádost nepodala. Na základě informací finančního ředitele FAČR p. Kabelky jedná se cca od 600 klubů a částku cca 7 mil. CZK.

POZOR – pokud kluby nepožádají do 10.10.2017 o tuto finanční podporu, VV FAČR rozhodne  o následném využití této podpory jiným způsobem.

OFS Nymburk vyzývá všechny kluby o urychlené vyplnění žádostí v IS FAČR a odeslání těchto žádostí ke schválení OFS. Vše se provádí pouze přes IS FAČR.

Dále si vás dovoluji upozornit na následující skutečnosti které je třeba dodržet:

Podporovaný je oprávněn použít dotaci na:

 • mzdové náklady
 • spotřebu materiálu
 • cestovné
 • ostatní a jiné služba (včetně nákladů na služby trenérů)

Bližší specifikace je uvedena ve Smlouvě o finanční podpoře, kterou vám přes IS posílá FAČR po schválení žádosti.

Dále je nutné dodržet následující:

 • osobní a mzdové náklady je možné čerpat maximálně do výše 75% poskytnuté podpory
 • z celkové částky podpory se podporovaný zavazuje, že vynaloží 25% částky na podporu sportování dětí a mládeže (včetně organizace)
 • z celkové částky podpory se podporovaný zavazuje, že vynaloží na údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví oprávněného žadatele, maximálně 10%
 • do 15.10.2017 je podporovaný (tzn.klub) povinen písemně informovat podporovatele o rozpočtu podpory s % identifikací nákladových položek, s tímto bodem prosím zatím vyčkejte. O způsobu vás budeme informovat prostřednictvím emailu 12.10.2017 ve večerních hodinách.

V současné době připravuje FAČR interaktivní vyúčtovací formuláře podpory FACŘ 2017. Tyto formuláře budou k dispozici (dle informace z FAČR) od 10.10.2017 v IS FAČR. Vzhledem k tomu, že FAČR připravuje aktiv zástupců OFS a KFS, na kterém bude zástupce seznamovat s vyplňováním těchto formulářů na 12.10.2017, prosím tyto formuláře zatím nevyplňujte. Po výše uvedeném aktivu vás budeme informovat jak dále postupovat.

V případě dotazů prosím pište na email nebo volejte.

Za OFS Nymburk

Roman Myška v.r. – sekretář OFS, mobil 734 248 395

info@ofsnymburk.cz

Trenérský on-line kurs – Grassroots leader kurs !

Od 1. 7. 2017 budou muset mít alespoň tuto licenci povinně všichni trenéři, kteří působí u týmů mládeže v roli trenérů nebo asistentů. Zdroj: FAČR

Byla spuštěna nová trenérská online licence Grassroots leader

Začínající trenéři mají od 1.4. 2017  nového pomocníka – online  trenérskou licenci Grassroots leader.

Fotbalová asociace České republiky si velmi váží Vaší energie, kterou stovky rodičů a nadšenců věnuje práci s našimi nejmenšími fotbalisty. Těmto lidem by FAČR v této nelehké práci ráda podala pomocnou ruku, a proto byl vytvořen a 1. 4. 2017 spuštěn základní stupeň trenérského vzdělání, který je zaměřen především na děti, které s fotbalem začínají, nebo nedávno začaly. Jedná se o kategorie předpřípravek a přípravek, tedy děti zhruba od 5 do 11 let věku.

,,Věříme, že licence Grassroots Leader zasáhne a ovlivní co největší množství lidí, kteří se pohybují kolem malých fotbalistů. Jeho spuštěním bychom rádi docílili co nejširší a hlavně jednotné informovanosti všech, kteří děti trénují. Vše je připraveno v co nejstručnější formě, ale zároveň v souvislostech, které jsou pro správnou výchovu velmi důležité. Nejde jen o organizaci tréninku, ale třeba i to, jak s dětmi mluvit a jak se k nim chovat, nebo jak jejich rodičům pomoci nastavovat správnou životosprávu, co si vzít k pití, jaké mít kopačky a jak dětem komplexně pomáhat.“ řekl k licenci tvůrce obsahu Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR. ,,Rozhodli jsme se také, že tento certifikát dáme i jako povinou součást kurzů vyšších licencí, bude to vlastně takové domácí večerní samostudium,“ dodal ještě k využití licence Plachý.

V rámci této online licence naleznete základní tématické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to koučink a pedagogika, herní koncepce, biomedicína a první pomoc, plán tréninku a organizace a jako poslední spolupráce s rodiči a vývoj dítěte. ,,Věříme, že tato první trenérská licence poslouží i k osobnímu rozvoji především mnoha rodičů a pomůže zkvalitnit trenérskou práci u dětí. Licenci navíc bude možné získat z pohodlí domova, protože kompletně probíhá online. Licence bude zcela zdarma, budoucí trenéři a trenérky tak budou muset obětovat pouze přibližně šest až osm hodin času, který si ale mohou rozvrhnout dle svých časových možností, není třeba vše splnit najednou. Licence pak bude platná stejně jako ostatní typy licencí, a to 3 roky, během kterých se mohou uchazeči přihlásit na vyšší licence, případně po 3 letech opět splnit test pro obnovení Grassroots leader certifikátu,“ doplnil na závěr jeden z tvůrců licence Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Od 1. 7. 2017 budou muset mít alespoň tuto licenci povinně všichni trenéři, kteří působí u týmů mládeže v roli trenérů nebo asistentů.

Licenci je možné získat na adresách leadercertifikat.fotbal.cz a stansetrenerem.fotbal.cz

Pískej, mávej, rozhoduj – staň se rozhodčím

Staň se rozhodčím

Není pochyb, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Je to hra jednoduchá, ale přitom nesmírně vzrušující, přinášející lidem kladné i záporné emoce v mimořádných dávkách. Je jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. A přitom klade jen minimální nároky na výstroj a vybavení.

Pro první udělení Licence C musí uchazeč splnit nejméně tyto podmínky:

a)     být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Podmínky a způsob získání členství ve FAČR naleznete ZDE

b)     stáří minimálně 15 let (uchazeč mladší 18 let musí předložit také ještě písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka s výkonem funkce rozhodčího)

c)     další podmínky dle §5, odst. 3:

a)     ovládat český jazyk slovem i písmem,

b)     na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců,

c)     podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (FAČR nakládá s osobními údaji striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů),

d)     na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů,

e)     absolvovat vstupní školení předpisů FAČR a splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti ve stanoveném rozsahu.

Jak a kde se přihlásit:

 vyplněním elektronické přihlášky

 • uchazeč se automaticky dostane do evidence příslušné Komise rozhodčích OFS dle svého trvalého bydliště a zástupce této KR jej bude kontaktovat s podrobnostmi k výkonu funkce rozhodčího
 • odkaz na přihlášku : https://rozhodci.fotbal.cz/referee/registration-form