Archiv autora: Radomil Noll

MŠMT – vyhlášení dotačního neinvestičního programu MŮJ KLUB 2018

Vyhlaseni Programu MŮJ KLUB 2018

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory

Vážení sportovní přátelé,
 
MŠMT posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na Program „Můj klub“ v jeho systému is-sport (týká se pouze formuláře), a to na poněkud neurčitý interval 11.-15.12. (viz odkaz níže) Termín (29. 12.) pro podání žádosti však zatím zůstává stejný.  

Z důvodu velmi krátkého termínu pro podání Vám doporučujeme v nejbližší možné době se začít zabývat sumarizací povinných příloh.

1) potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíců)

2) výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele (ne starší 3 měsíců), dle informace z MŠMT se týká sportovního subjektu, tedy právnické osoby (klubu), nikoliv statutárního zástupce

3) kopii dokladu prokazující vlastnictví, nebo dlouhodobý pronájem, v případě, že žadatel plánuje použít finanční podporu na údržbu a provoz sportovního zařízení

Ostatní přílohy, které jsou volně dostupné bez jednání s úřady, bankami:

1) výpis z veřejného spolkového rejstříku (www.justice.cz), ne starší 3 měsíců

2) aktuální úplé znění stanov (www.justice.cz)

3) výroční zprávu za rok 2016

4) čestné prohlášení – bezdlužnost a rozpočtová kázeň (Příloha č. 1 na webu MŠMT)

5) jmenný seznam členů žadatele ke dni podání žádosti (6 – 23 let, ročníky nar. 1995-2012 včetně – alespoň 12 osob v tomto rozmezí

6) projekt obsahující popis, cíle, aktivity, harmonogram, financování minimálně

7) rozpis rozpočtu projektu (příloha č. 4)

Všechny přílohy se vkládají do el. systému ve formátu pdf., či xls. pro jednotlivé soubory.

Česká unie sportu zaslala k vypsanému programu své připomínky a dotazy s tím, že jakmile bude k dispozici oficiální stanovisko MŠMT, obratem Vás s ním seznámíme. Věříme rovněž, že s posunem aktivace podávání žádostí v is-sport MŠMT dojde i k posunu termínu odevzdání, ale příliš na to nespoléhejte.

Víme, že pro většinu z Vás dnešní přebujelé administrativní procesy představují velkou zátěž, nicméně si nejsme vědomi, že by Vaše TJ/SK v příštím roce mohly dosáhnout na další dotační tituly, vyjma pochopitelně podpory měst a obcí. Proto tomuto programu věnujte velkou pozornost.

Samozřejmě jsme Vám kdykoliv k dispozici s případnou pomocí, nebo informací, které Vám při každé změně budeme nadále zasílat.

OFS Nymburk

tréninkové pomůcky pro mužstva mládeže OFS Nymburk

Vážení sportovní přátelé.
OFS Nybmurk připravil pro mužstva st. a ml. žáků a pro kluby mající mládežnické mužstvo (přípravky apod.) hrající soutěže řízené OFS Nymburk distribuci dalších tréninkových pomůcek v podobě míčů a tréninkových tyčí. Každé mužstvo dorostu a st. žáků obdrží 3ks míčů vel.5, každé mužstvo ml. žáků obdrží 3ks míčů vel.4 a každý klub mající mládežnické mužstvo obdrží sadu tréninkových tyčí (1sada=16ks tyčí).  Tyto tréninkové si pomůcky si VYZVEDNĚTE CO NEJDŘÍVE na OFS Nymburk, Nerudova 512/10, Nymburk v úřední hodiny: pondělí,středa, čtvrtek 8-15 hodin. Při převzetí bude potřeba potvrdit předávací protokol, proto prosím vezměte sebou razítko klubu.
Děkuji Roman Myška, sekretář OFS Nymburk

rozdělení míčů a tyčí 2017

Trenérský on-line kurs – Grassroots leader kurs !

Byla spuštěna nová trenérská online licence Grassroots leader

Začínající trenéři mají nového pomocníka – online  trenérskou licenci Grassroots leader.

Fotbalová asociace České republiky si velmi váží Vaší energie, kterou stovky rodičů a nadšenců věnuje práci s našimi nejmenšími fotbalisty. Těmto lidem by FAČR v této nelehké práci ráda podala pomocnou ruku, a proto byl vytvořen a 1. 4. 2017 spuštěn základní stupeň trenérského vzdělání, který je zaměřen především na děti, které s fotbalem začínají, nebo nedávno začaly. Jedná se o kategorie předpřípravek a přípravek, tedy děti zhruba od 5 do 11 let věku.

 

Licenci je možné získat na adresách leadercertifikat.fotbal.cz a stansetrenerem.fotbal.cz