dotace IS FAČR – konečné vyúčtování, komentář

Vzor Komentáře, který musí být součástí konečného vyúčtování přidělené dotace dle Smlouvy o poskytnuté finannčí podpoře čl.5 bodu 6. Nejedná se o schválený dokument FAČR, ale jsem přesvědčen že jej takto lze použít (slibovaný vzor od FAČR není k dispozici). Po otevření souboru (program EXEL) můžete doplnit příslušné položky a tabulka vám přepočítá údaj v %. Samozřejmě že v něm můžete dělat změny podle vašich potřeb. Vyplněný komentář převeďte do formátu PDF a nahrajte do celkového vyúčtování (otevřete odkaz zobrazit celkové vyúčtování, poté klikněte na modré okénko s názvem soubory vyúčtování a nahrajte Komentář a výsledovku za dotaci).
V případě dotazů pište nebo volejte.

Roman Myška, sekretář OFS Nymburk
info@ofsnymburk.cz, 734 248 395

komentář – dotace IS FAČR 2017