dotace přes IS FAČR – nové info pro kluby

Informace ohledně Rozpočtu podpory s identifikací nákladových položek (doložení do 15.10.0217) – vzor.

1. v IS FAČR si znovu otevřete (zobrazte) Smlouvu o finanční podpoře programu V.
2. nově jsou součástí této smlouvy přílohy č.1 a č.2 a dále vzor rozpočtu podposry s identifikací nákladových položek.

Na základě těchto příloh a vzoru si můžete připravovat potřebné info a podklady.

V případě dotazů piště na email nebo volejte.
Roman Myška, sekretář OFS