Rozhodnutí Etické komise, vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení

Vážení,

dovoluji si Vás informovat, že na úřední desce FAČR bylo zveřejněno:

1)       Rozhodnutí EK/22/2017-2 – Kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR;

2)       Rozhodnutí č.j.  EK/23/2017 – 2 – EK/23/2017 – 8 – Kluby, které neuhradily sběrné faktury;

3)       Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily stanovené odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR (č.j. 26/2017-1);

4)       Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 25/2017-1.

viz https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=508

V souvislosti z uveřejněným vyrozuměním o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury, upozorňuji na změnu v Disciplinárním řádu FAČR, přičemž podle § 60 odst. 3 Disciplinárního řádu FAČR lze nově klubu, který přes výzvu etické komise neplní svoje splatné závazky stanovené sběrnou fakturou, uložit disciplinární trest zákaz přestupů a hostování.

S pozdravem

Mgr. Kristýna Loužilová

sekretář Etické komise

Fotbalová asociace České republiky

Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Strahov

Tel.: 233 029 272

e-mail: louzilova@fotbal.cz