Stav soutěží – informace pro kluby

Do 7/4/2020, kdy proběhne VV FAČR a celou věcohledně (ne)/pokračování soutěží bude řešit komplexně, nijak nebudeme na OFS Nymbrurk řešit / rozhodovat v oblasti (ne)ukončování soutěžního ročníku 2019/20. 

Děkuji

Ing. Radomil Noll

Předseda VV OFS Nymburk

Program soutěží je do odvolání přerušen

12. 3. 2020

Program soutěží je do odvolání přerušen

FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

potvrzení emailu členství FAČR

Dobrý den všem.

Na aktivu klubů OFS 5.2.2020 jsem odpovídal na dotaz jednoho kolegy zda je nutné potvrzovat emailové adresy. Po šetření a několika dotazech na FAČR musím svoji odpověď na tento dotaz změnit: ANO JE TO NUTNÉ A DŮLEŽITÉ. Jedná se o krok k digitalizaci členství ve FAČR a toto potvrzení je nutné provést do 30.6.2020. FAČR schválil tyto pravidla: na 1 email může být až 5 členů do 15 let. Osoby starší 60 let letos email potvrzovat nemusí.

Návod a další info naleznete zde:

digitalizace členství FAČR


potvrď email – členství FAČR


Pokud budete cokoli potřebovat pište nebo volejte.
                               Roman Myška, sekretář OFS

pracovní aktiv klubů OFS Nymburk 5.2.2020

Ve středu 5.2.2020 se uskutečnil pravidelný pracovní aktiv klubů OFS Nymburk. Kromě tradičního oživení základních ustanovení ze soutěžního řádu FAČR a dalších témat byli představeny nové projekty FAČR a to zejména program XPS pro trenéry a kluby. Program představil Grassroost trenér mládeže FAČR Roman Myška, který zároveň nabídl klubům proškolení jejich trenérů.

nový projekt FAČR – program XPS pro trenéry a kluby

https://xps.fotbal.cz/novy-projekt-facr-program-xps-pro-trenery-a-kluby/a11461

Vážení uživatelé programu XPS,

k 1. listopadu roku 2019 se do celého fotbalového hnutí spouští unikátní systém sloužící klubům, trenérům, hráčům, akademiím, reprezentačním týmům a dalším subjektům ve fotbalovém prostředí ke zkvalitnění a ulehčení jejich práce – program XPS.

Jedná se o produkt, který nabízí veškerou agendu spojenou s vedením tréninkového procesu na jednom místě a v přehledném formě.

I když se jedná o profesionální software, jeho předností a výhodou je snadné a logické používání, které zvládne i méně zkušený uživatel či znalec moderních technologií. Pro zvládnutí základních, ale i více sofistikovaných funkcí, jsou navíc k dispozici videa s přesným popisem, jak v konkrétní situaci postupovat. To umožňuje všem, kteří budou program XPS používat, postupné a plynulé osvojování si funkcí, které software nabízí. 

Primární záměr a cíle:

 • poskytnutí kvalitního programu pro vedení tréninkových agend všem fotbalovým klubům
 • využití a sdílení databáze cvičení (doporučená Trenérsko-metodickým úsekem (TMÚ) FAČR, ale i vytvořená jinými trenéry nebo odborníky)
 • přehledné vyhledávání cvičení v rámci tréninkové koncepce FAČR
 • zavedení jednotného pracovního prostředí pro všechny subjekty spadající do struktury FAČR

Základní a podstatné funkce programu XPS:

 • tvorba termínové listiny, interní propojení a sdílení kalendářů jednotlivých subjektů v rámci klubu nebo organizace
 • tvorba tréninkových plánů (roční, měsíční, týdenní)
 • tvorba tréninkových jednotek
 • evidence hráčů (hráčská karta)
 • evidence docházky hráčů
 • evidence hráčských statistik přímo z Informačního Systému FAČR (IS FAČR)
 • hodnocení utkání
 • využití databáze cvičení (doporučená PC, HC a PH trenérsko-metodickým úsekem FAČR)
 • tvorba a sdílení vlastních tréninkových cvičení s ostatními trenéry v klubu či mezi trenéry a kluby navzájem
 • evidence a hodnocení testování hráčů
 • komunikační prostředek mezi trenéry a hráči (mobilní aplikace)
 • při zakoupení rozšířené licence s videoanalyzérem (není hrazeno FAČR), možnost plnohodnotné práce s video soubory

Dosavadní vývoj, aktuální stav a plán rozvoje programu XPS

 • v září 2019 bylo rozhodnuto o zavedení programu XPS do interních struktur FAČR (reprezentační týmy ČR U15-U20, Regionální Fotbalové Akademie (RFA), brankářský úsek)
 • v říjnu 2019 se připojuje úsek Grassroots, včetně GTM KFS a OFS, ženský fotbal a futsal, probíhají školení trenérů (reprezentace, ženy, GTM) jak program používat a jeho postupné uvádění do zkušebního provozu
 • IT oddělení FAČR průběžně řeší propisování údajů ze zápisů o utkáních z IS do programu XPS
 • Bylo rozhodnuto nakoupit dostatečné množství XPS Trainer licencí do celého fotbalového hnutí a poskytnutí těchto licencí klubům ZDARMA
 • do konce října vytvoření základní databáze cvičení FAČR, která bude přístupná všem klubům a která bude pravidelně a postupně doplňována a aktualizována
 • od 1. 11. 2019 si kluby budou moci zažádat o licence pro svoje týmy
 • od 1. 1. 2020 bude spuštěn „ostrý“ provoz = možnost pro všechny subjekty spadající pod FAČR pracovat v systému XPS
 • maximálně možné a efektivní propojení IS FAČR 1.0 s XPS
 • pravidelná aktualizace programu pro potřeby fotbalu
 • možnost využití programu ve všech úrovních fotbalu a maximální podpora i pro „malé“ kluby

Věříme, že program XPS díky svým možnostem a přednostem, postupně najde uplatnění a využití u co možná nejširšího okruhu uživatelů, u fotbalových klubů, u trenérů, funkcionářů i u samotných hráčů a kterým pomůže v jejich každodenní práci a zábavě, kterou fotbal představuje!

Za XPS tým Petr Kouba