přihlášky do soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020

Řádně vyplněné originály přihlášek odevzdejte na OFS Nymburk nejpozději do 25.6.2019 do 12,oo hodin.

Změny pro SR 2019/20

Start hráčů, počet hráčů, střídání hráčů:
a) Start hráčů se řídí §36, odst. 2 SŘ FAČR, v utkání mužů mohou nastoupit hráči po dovršení 15- ti let věku.
c) počet hráčů a střídání se řídí přílohou č.2 §5 SŘ

  • v utkání OP a III. tříd dospělých je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 5 hráčů, v těchto
    utkáních není povoleno opakované střídání.
  • v utkání IV. tříd dospělých je povoleno opakované střídání s následující modifikací: v posledních
    10 minutách utkání povoleno střídat max. 2 hráče