Upozornění

Upozorňujeme všechny kluby, že termín odevzdání přihlášek do soutěží včetně GDPR je 15.6.2020 Přihlášky stačí zaslat elektronicky. Rozdělení do 3. a 4 . tříd bude platné pouze po naplnění 3. třídy a dále v závislosti na postupy a sestupy z