Komise revizní

Petr Zábraha ( předseda)

Ing. Milan Karlík      Luděk Kutmon