VV OFS Nymburk informuje kluby hrající soutěže organizované OFS Nymburk, že mohou posílat svoje návrhy na členy odborných komisí OFS Nymburk: Sportovně technická komise, Disciplinární komise a Komise rozhodčích. Svoje návrhy posílejte na info@ofsnymburk.cz nejpozději do 28.4.2021 do 12,oo hodin.

Z pověření VV OFS Nymburk, Roman Myška – sekretář OFS

výzva klubům z OFS Nymburk – návrhy na členy odborných komisí