změny domácích utkání

Všechny kluby mají možnost požádat STK o změnu (úpravu) domácích utkání . Žádat je možné pouze písemně na email: info@ofsnymburk.cz a to do pondělí 5.8.2019. Po tomto termínu bude možná změna pouze prostřednictvím IS FAČR.